Zapraszamy na seminarium - OBOWIĄZKI SŁUŻBY BHP PO NOWELIZACJI KODEKSU PRACY W 2023 roku

Zapraszamy na seminarium szkoleniowe Termin: 29 marca 2023 godz. 17:00 Miejsce: Wydział Mechaniczny – ul. Szafrana 4; Zielona Góra; sala nr 044 bud. A-10


OBOWIĄZKI SŁUŻBY BHP PO NOWELIZACJI KODEKSU PRACY W 2023 roku

Wymagania bezpieczeństwa przy pracy zdalnej
- wprowadzenie pracy zdalnej w zakładzie, przepisy wewnętrzne, regulamin
- grupy zawodowe szczególnie uprawnione do pracy zdalnej – wyłączenia w zakresie dopuszczalności pracy zdalnej
- organizacja stanowiska pracy przy wykonywaniu pracy zdalnej
- kontrola wykonywania pracy zdalnej – w tym kontrola bezpieczeństwa pracy
- ocena ryzyka zawodowego pracowników świadczących pracę zdalną
- postępowanie wypadkowe podczas pracy zdalnej
 Kontrola trzeźwości oraz środków działających podobnie do alkoholu.
- jak wprowadzić i przeprowadzać kontrolę – zarządzenia, regulaminy, ustalenia wewnątrzzakładowe
- okoliczności zezwalające na kontrolę
- zasady przeprowadzania badania stanu trzeźwości
- kontrola a obowiązki związane z dokumentacją pracowniczą
- konsekwencje pozytywnego wyniku kontroli badań trzeźwości

Proszę o przekazanie tej informacji znajomym, zwłaszcza pracownikom służby bhp, których jeszcze w naszym stowarzyszeniu nie ma.