WYBÓR ZARZĄDU ODDZIAŁU OSPSBHP NA KADENCJĘ 2023-2026

W dniu 18 stycznia 2023 na Walnym Zebraniu Oddziału dokonano wyboru Zarządu oddziału OSPSBHP na kadencję 2023-2026.


Zarząd Oddziału OSPSBHP w Zielonej Górze ukonstytuował się w składzie:

Prezes Zarządu Oddziału – Grzegorz Dudarski
Wiceprezes Zarządu Oddziału – Jan Kotowski
Wiceprezes Zarządu Oddziału – Tomasz Gorzelanny
Sekretarz Zarządu Oddziału – Mirosława Jasicka
Skarbnik – Remigiusz Aksentowicz
Członek Zarządu Oddziału – Józef Bugiera
Członek Zarządu Oddziału – Julian Kozłowski
 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

Danuta Wielogórska
Mikołaj Karpacz
Adam Kosieliński
 

Oddziałowy Sąd Koleżeński:

Marek Koroluk
Mateusz Kubalewski
Andrzej Szatkowski
 

Na Walnym Zebraniu Oddziału kapituła nagrody powołana przez Zarząd Oddziału OSPSBHP wręczyła „Laury Bezpieczeństwa” w podziękowaniu za pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy oraz rozwoju Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.
Nagrodę wręczono dla pana Jerzego Łabońksiego Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze oraz dla pana Adama Kosielińskiego zasłużonego członka naszego Stowarzyszenia.

Uhonorowano również wyróżniających się członków naszego Oddziału. Dyplom uznania otrzymali:
Mikołaj Karpacz
Mirosława Jasicka
Mateusz Kubalewski
Przemysław Larweczka
Andrzej Szatkowski
Julian Kozłowski
Józef Bugiera
Tomasz Gorzelanny